Kontakt:

Facebook:

Birmovanci

MODLITBY

OTÁZKY

Termín birmovky:

Čo sa žiada od birmovanca na úvod a cez celý kurz prípravy?

Zachovať alebo vzbudiť v sebe vaše osobné chcem. Chcem tu byť, chcem viac spoznávať Ježiša, chcem sa o Ňom viac dozvedieť, chcem byť s Ním... Chcem byť s Ním. A práve toto – chcem byť s Ním robí z nás skutočných Ježišových učeníkov, kresťanov. Takže zachovajte alebo budujte si ochotu, dobrú vôľu, to vaše chcem – také veľké či malé ako je – a ostatné budeme spoločne zveľaďovať, prehlbovať.


Podmienky absolvovania:

Účasť na spoločných birmovaneckých stretnutiach 

Ústna skúška z otázok a modlitieb

Stretnutia budú v piatky: o 17:00 pred sv. omšou v kaštieli, podľa nedeľných oznamov. Keďže prítomnosť birmovanca je znakom záujmu, z toho vyplýva, že neprítomnosť je znakom nezáujmu. A k birmovaniu nikoho nechceme ani nebudeme nútiť.

Informácie

Na farskej stránke „farnostkrasna.sk“ v sekcii Birmovanie nájdete všeobecné informácie. Aktuálne vo farských oznamoch.

__________________________________________________

Podmienky, ktoré má spĺňať birmovný rodič:

Kánon 847 CIC (Kódex kánonického/cirkevného práva) hovorí: Aby niekto mohol byť birmovným rodičom je potrebné:

1. aby ho určil sám birmovanec alebo jeho rodičia,

2. aby zavŕšil 16. rok života,

3. aby bol katolík, pobirmovaný, ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol  život  primeraný  viere  a  úlohe,  ktorú má prijať,

4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, nesmie byť rozvedený,  nesobášený  v  kostole,  nesmie  žiť vo voľnom zväzku (ako druh a družka) ...; - netýka sa to rozvedených s povolením pristupovať k sviatostiam,

5. birmovný rodič nesmie byť otec alebo matka birmovanca,

6. môže byť jeden z krstných rodičov.

____________________________________________________________________________

Birmovné meno

Skôr ako pristúpim na birmovku je potrebné, aby som si vybral birmovného patróna. Je to niekto zo zoznamu svätých alebo blahoslavených, ktorého poznám a je pre mňa vzorom kresťanského života. Tento svätec sa od  mojej birmovky stane už nielen mojim vzorom, ale tiež mojim priateľom v nebi.

Platia zásady:

1. birmovné meno si nedám podľa svojich príbuzných alebo kamarátov, ale volím si ho spomedzi svätých,

2. svojho birmovného patróna si nevolím na základe toho, že sa mi páči jeho meno, ale preto, že si beriem poučenie z jeho života,

3. vo voľbe birmovného patróna musím byť slobodný, nik ma nemôže nútiť ani obmedzovať v tom, koho si vyvolím,

4. skôr ako sa definitívne rozhodnem pre niektorého svätého patróna, prečítam si jeho životopis,

5. ide o iného svätca ako je môj krstný patrón.Aktuality TK KBS:

Návštevnosť: