Kontakt:

Facebook:

Nižná Hutka

Prvá zmienka o obci je z roku 1293 Hwthka. V ďalšom historickom vývoji sa názov obce menil nasledovne: 1327/8 Hutka, 1335 Hudka, 1612 Also Hugka, 1630 Also Hutka, 1773 Nizne Hutky, 1927 Nižná Hutka. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Alsóhutka.

Obec patrila pod Abovsko-turniansku župu, okres Moldava nad Bodvou, Košický kraj. Po roku 1960 sa obec začlenila pod okres Košice – vidiek, Východoslovenský kraj.

Obec na starej ceste k Slanskému hradu sa spomína 1293. Patrila benediktínom z Krásnej nad Hornádom, od 1605 mestu Košice, neskoršie košickému semináru. R. 1565 mala 12 port. V 1828 mala obec 44 domov a 321 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, uhliarstvom a tkáčstvom. V r. 1880 – 1910 sa mnohí vysťahovali. Obec si udržala poľnohospodársky charakter dodnes. Obec bola 1938-45 pripojená k Maďarsku. JRD založili 1958. Časť obyvateľov pracuje v priemyselných a iných podnikoch v Košiciach.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť
Filiálny kostol Narodenia Panny Márie Nižná Hutka

SAM_0286.JPGSAM_0288.JPGSAM_0290.JPGSAM_0291.JPG

Aktuality TK KBS:

Návštevnosť: