Kontakt:

Facebook:

Prvé sväté prijímanie

Oznamy pre prvoprijímajúce deti


OTÁZKY A MODLITBY


Termín prvého sv. prijímania: 

 

28.4.2024

 

Prihlásenie:

Na prípravu k prvému sv. prijímaniu sa nahlasujú deti, ktoré navštevujú 3. ročník základnej školy.

Prihlášku dostanete od kňaza v sakristii kostola.

Prihlášku je potrebné odovzdať v nedeľu  17. septembra.

Ak bolo dieťa krstené v inej farnosti, je potrebné uviesť iba presný názov farnosti.

 

Náuky:

K príprave je potrebná účasť v nedeľu a v prikázaný sviatok.

Aktívna účasť celej rodiny na sv. omši za účastí detí každý utorok o 18.00. Zmeny  budú hlásené v nedeľných oznamoch.

Prvé stretnutie bude v utorok 19.9.2023

Akékoľvek iné aktivity (krúžky, voľnočasové aktivity, tréningy) majú ísť bokom. Dôležitá je príprava.

Aktuality TK KBS:

Návštevnosť: