Kontakt:

Facebook:

Vyšná Hutka


Názov obce je doložený z roku 1293 – 1496 ako Felsewhwthka, z roku 1371 ako Hutka Fabiani, z roku 1630 ako Felseő Hutka, z roku 1773 ako Wissne Hutky, z roku 1927 ako Vyšná Hutka; po maďarsky Felsőhutka. 
Obec bola administratívne začlenená pod Abovsko-turniansku župu; pred rokom 1960 pod okres Košice, kraj Košice; po roku 1960 pod okres Košice-vidiek, kraj Východoslovenský. 
Osídlenie v neolite – sídlisko bukovohorskej kultúry. 
Obec sa spomína z roku 1293. Patrila Fabiánovi a jeho potomkom, od roku 1383 viac ráz menila majiteľov, v 18. storočí patrila pánom z Barce. V roku 1427 mala 3 porty, v roku 1630 odviedla deviatok ½ porty od gazdov a ¼ porty od želiarov. V roku 1772 mala 12 gazdovských, 5 domkárskych a 2 želiarske domácnosti. Za I. ČSR bola Vyšná Hutka poľnohospodárska obec, v rokoch 1938 – 45 pripojená k Maďarsku. JRD bolo založené v roku 1960. Obyvatelia pracujú v priemyselných podnikoch v Košiciach.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť


Filiálny kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Vyšná Hutka

SAM_0282.JPGSAM_0284.JPGSAM_0285.JPG

Aktuality TK KBS:

Návštevnosť: