Kontakt:

Facebook:

Krst

KRST DIEŤAŤA (do 7. roku)


O krst požiada aspoň jeden z rodičov na farskom úrade, v týždni, kedy plánuje krst.

 • Potrebuje k tomu rodný list dieťaťa (nie je potrebná kópia).
 •  

Sviatosť krstu vysluhujeme

v sobotu doobeda vo farskom kostole

 • v nedeľu o 9:30 alebo 11:30
 • Na krst je potrebné priniesť košieľku (krstná mama) a sviečku (krstný otec).


Podmienky krstných rodičov

 • Pokrstený v katolíckej cirkvi.
 • Pobirmovaný.
 • Má najmenej 16 rokov
 • Žije príkladným kresťanským životom (pristupuje k sviatostiam).
 • Ak je sobášený, má uzavreté sviatostné manželstvo. Nestačí civilný sobáš.
 • Nie je civilne rozvedený, okrem prípadu, kedy má povolenie pristupovať k sviatostiam.
 • Nežije ako druh a družka v nemanželskom zväzku.
 • Nie je postihnutý cirkevným trestom.
 • Nemôžu byť dvaja muži alebo dve ženy.
 • Pokrstený nekatolík, môže byť iba svedok krstu a to spolu s katolíckym krstným rodičom.

Aktuality TK KBS:

Návštevnosť: