Kontakt:

Facebook:

Sobáš

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

Snúbenci prídu minimálne 3 mesiace pred sobášom na farský úrad dohodnúť termín sobáša s kňazom.

Na matrike Mestskej časi - Juh vypíšu štátnu zápisnicu.

Pri nahlásení sobáša je potrebné predložiť krstné listy, ak snúbenci neboli krstení v našej farnosti.

Sobášne náuky sa konajú po dohode s kňazom na farskom úrade.

K sobášu je potrebné zadovážiť si kríž, na ktorí budú snúbenci prisahať a zabezpečiť lektorov na čítania pri sobáši. 

Rodičia, krstní rodičia, starí rodičia, súrodenci a príbuzní snúbencov sa majú pred sobášom vyspovedať, aby mohli pristúpiť k sv. prijímaniu za novomanželov. 


Aktuality TK KBS:

Návštevnosť: