Kontakt:

Facebook:

Podeľme sa!

3.3.2024 Vyšná Hutka 

10.3.2024 Nižná Hutka 

17.3.2024 KE-KRÁSNA

Domov potrebuje každý. Udržanie bývania nízkopríjmových rodín s deťmi je jedným z najzávažnejších problémov ochrany rodiny ako takej na Slovensku. Ochrany pred jej bezdomovectvom. Pozývame preto zapojiť sa do aktivity "pôstna polievka" v našej farnosti. Spoločne tak môžeme zachrániť desiatky jednorodičovských rodín, či rodín s väčším počtom detí.

 

Zbierkový účet SK21 3100 0000 0040 5009 5800 alebo prostredníctvom portálu: www.podelmesa.org 

 

Ďakujeme, že pomáhate.


Aktuality TK KBS:

Návštevnosť: